Anasayfa
Tufan Da??stanl? PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Cuma, 14 Eylül 2007
Womag kat?l?mc? : Tufan Da??stanl? Ülke : Türkiye / Turkey
Tufan Da??stanl?
Türkiye / Turkey
Womag Say? 2
 • Tufan Da??stanl?, 1952 Erzurum`un Oltu kasabas?nda do?du.
 • 1970 Ankara Kurtulu? Lisesini bitirdi.
 • 1971 ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Beril ANILANMERT`in asistanl???nda Sadi D?REN`in ö?rencisi oldu.
 • 1977 ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Seramik Bölümünü bitirdi.
 • 1978 Ögrencilik y?llar?nda K?z?ltoprak`ta açt??? Atölyesini bölüm arkada?? Melek Leyla Kad?gil ile evlenerek Antalya`ya ta??nd?.
 • 1980 Turizm olu?umu ile Sanat Panolar?, aksesuarlar ve di?er gereçlerin üretimi ile yo?unla?t?.
 • 1993 Antalya Valili?inin düzenledi?i uluslararas? 55 sanatç?n?n kat?ld??? Workshop`ta ünlü Japon seramik sanatç?s? Kenji Kato`yu misafir olarak atölyesinde birlikte çal??ma keyfini ya?ad?. 1 ay boyunca yap?lan çal??malar? sonunda tüm eserler sergilendi.
 • 1996 150`nin üzerinde mimari yap? ve otel projelerinde Sanat serami?i imzas? atan sanatç?,sualt?na ve anforalara olan tutkusu do?rultusunda "Anfora`lar?n Dans?" isimli ilk ki?isel sergisi ile de?erli dostu Himmet ÖCAL`?n açt??? Orkun ve Ozan Sanat galerisinin aç?l???n? yapt?.
 • 1999 Ö?rencilik y?llar?nda bugüne tutkusu olan ku?lar`?n? 3000 m2 lik Sabanc? Kültür Merkezin Cam Piramit`te sergileme keyfini ya?ad?.
 • 1999 Tolga Eti Sanat Galerisi?nde açt??? sergi ile ?stanbul`a "Ku?lar"? ta??m?? oldu.
 • 1999 Ayn? galeri ile Artist 1999`a kat?ld?.
 • 2000 Orkun Ozan Galerisi`nde "Beyda?lar? ile Seramik" içerikli akrilik resimler üzerinde seramik aprikeli ki?isel sergisini açt?.
 • 2000 Ayn? galeri ile "Artist 2000`e kat?ld?. Bal?kadam e?itmeni olan sanatç? Lütfü K?rdar Kültür Merkezinde deniz tutkusunun verileri ile "Seramik Bal?klar"?n? sergiledi.
 • 2000 - 2001 - 2002 y?llar?nda Çanakkale serami?in seramik sergilerine de kat?lan sanatç?n?n Çanakkale Seramik Müzesinde eserleri bulunmaktad?r.
 • 2001 Antalya ?? Adamlar? Derne?i, Ansiad ve Antalya Rotary Klubünün "Y?l?n Sanatç?s?" ödülünü alan sanatç? Antalya Kültür ve Sanat Vakf? (AKSAV)`?nda kurucu üyesidir.
 • 2001 Karsu Tekstil Sanat galerisinde "Ku?lar" sergisini Avrupa yakas?na ta??d?.
 • 2002 Orkun Ozan Sanat galerisinde "Seramikte Özgün Bask? Antalya" sergisiyle, seramikte özgün bask? ilkini gerçekle?tirdi.
 • 2002 Antalya`da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nin kurulu? çal??malar?nda görev ald? ve seramik bölümünde ö?retim görevlisi olarak çal??maya ba?lad?.
 • 2005 Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisinde "Arkeo Art" karma sergisinde "Mozaik Bezemeli Ku?lar" ile yer ald?.
 • 2005 15. ?stanbul Sanat Fuar?`nda Bude Sanat Galerisi ile (Tüyap) "Ku?lar"
 • 2005 Ayn? Galeri ile Ankara 1.Artform Fuar?na yine "Ku?lar" ile kat?ld?.
 • 2006 Orkun Ozan Sanat Galerisinde 1 Temmuz kabotaj bayram? an?s?na "Akdenizde Ya?ayan Tekneler" isimli özgün bask? tekni?i ile haz?rlad??? sergiyi açt?.
 • 2006 May?s ay?nda ?spanya`n?n Talavera kentinde "Akdeniz Ülkeleri Seramik Sanat?" isimli Sempozyum Sergide "Ku?lar" ile Türkiye`yi temsil etti.
 • 2006 Kas?m ay?nda Almanya`n?n Nürnberg kentinde Karde? ?ehir Antalya Sanatç?lar? ile karma sergiye "Ku?lar" ?n? götürdü.
Son Güncelleme ( Cuma, 14 Eylül 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >
powered_by.png, 1 kB