Anasayfa arrow Arama
Ashura ?stanbul'da PDF Yazdır E-posta
Yazar T.TUNGUZ   
Perşembe, 10 Ocak 2008

?KSV'nin ortak yap?mc?lar?ndan oldu?u 'Ashura' adl? müzik tiyatro oyunu, 9 Ocaktan itibaren garajistanbul'da sahnelenmeye ba?l?yor. 24 Ocak 2008 Per?embe gününe dek her gün sahnelenecek oyunda izleyicilere a?ure da??t?lacak.Ad? insanl?k tarihi kadar eski 'Ashura' yüzlerce y?ld?r, Anadolu topraklar? üzerinde "homojen" bir toplum yaratma ad?na zorunlu olarak göç ettirilen, oradan oraya savrulan insanlar?, dilleri, dinleri ve sürgünlerin göç yollar?n?, göç yollar?nda söylenen ?ark?larla anlat?yor. Geçmi?leri ile gelecekleri aras?nda s?k???p kalan insanlar, ayr?l?klar?n?, çat??malar?n?, yaln?zl?klar?n?, bahts?zl?klar?n? ve pi?irdikleri a?ureyi 24 Ocaka kadar her gün garajistanbul sahnesinde seyirci ile payla??yor.
?lk gösterimi 2004 y?l?nda 14. Uluslararas? ?stanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekle?tirilen 'Ashura'da, Rumca, ?branice, Süryanice, Türkçe, Ermenice, Arapça, Zazaca, Pontus Dili'nde, K?ptice, Lazca ve Sefarat Dili'nde 25 göç ?ark?s?na yer veriliyor. Oyun, Anadolu topraklar?nda ya?ayan farkl? kültürleri vurgulayarak "Anadolu'nun mozaik tan?m?ndan öte bir a?ure oldu?una" dikkat çekiyor.
"Ashura", her gün farkl? bir cemaat ve toplulu?un bulu?ma adresi olacak. Rum, Süryani, Ermeni ve Alevi cemaatlerini temsil eden dernek ve topluluklar, seçtikleri günde oyunu izleyecekler.
KÜLTÜREL ÇE??TL?L??E SANATSAL YORUM
garajistanbul, oyunun oynand??? süre içinde Türkiye'de kültürel çe?itlilikle ilgili bir gündem yaratmak, anayasa tart??malar? yap?l?rken kültürel çe?itlili?e dair inanc?n? sanat yoluyla söylemeyi amaçl?yor.
2 perküsyon, 1 klarnet, 1 viyolonsel, 1 tambur, 2 oyuncu, 3 ?ark?c? ve 12 dilde söylenen 25 göç ?ark?s?yla 'Ashura' garajistanbul'da.
Üç y?ld?r yurtd???ndaki önemli festivalleri gezen 'Ashura'y? 9 - 24 Ocak aras? her gün 20.30'da kendi mekân?nda izleme f?rsat?n? kaç?rmay?n! Üstelik tüm gösterilerin biletleri garajistanbul gi?esinden al?nd???nda ?stanbul Kültür Sanat Dostlar? (?KSD) üyelerine özel %10 indirimli!
Yer:
garajistanbul
Tarih:
9 -24 Ocak 2008
Saat:
20.30
* ?branice "a?ûr" sözcü?ünden gelen A?ure, Türkçeye ise Arapçadan geçmi?tir. Hicri takvime göre Muharrem ay?n?n onuncu günü A?ure Günü'dür ve Muharrem ay? boyunca evlerde a?ure pi?irilmesi adettir.

Son Güncelleme ( Perşembe, 10 Ocak 2008 )
 
Sonraki >
powered_by.png, 1 kB