Anasayfa arrow Türk ve Osmanl? Sanatlar?
13. say? PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Pazartesi, 07 Ocak 2008
 
Sample Image
Womag 13. say?

Görsel sanatlar içerikli Womag e dergisinin 13 say?s? ç?kt? ;

 
Active Image
Active Image
Active Image
 

 
Son Say?m?zda Yer Alan Baz? Sanatç?lar
 
Kerem Beyit
 
  
 

Özgeçmi?

 
2004 yilindan beri profesyonel olarak illüstratörlük yapmaktaolan Kerem Beyit, CgChannel, GFXArtist, 3d Total, CG Gallery gibi sitelerinin ödüllü sanatç?s? olup, calismalari, Ballistic Publishingtaraf?ndan haz?rlanan EXPOSE ve Exotique albümlerinde yay?nlanm??t?r.Kendisi hala freelance olarak kariyerine devam etmektedir.
   
 
Avni Arba?
 
  
 

Özgeçmi?

 

Avni arba? 1919 y?l?nda ?stanbul'da dünyaya gelmi? Babas? kuvayi milliye subaylar?ndan süvari albay? mehmet nuri beydir.

Cumhuriyetin kurulu?uunun ard?ndan babas?n?n görevli oldu?u Ayd?n'a yerle?en aile 1927 y?l?na de?inn burada kald? ve avni arba? ilkokula burada ba?lad?...


   
 
 
Son Güncelleme ( Cumartesi, 26 Ocak 2008 )
 
powered_by.png, 1 kB